Wappen Graubünden

Justiz Graubünden

Giustia dal Grischun

Giustizia dei Grigioni

Maletg simbolic: egliers e stilograf cun cudesch da leschas avert

Examens d'advocats

La Cumissiun da surveglianza maina tras mintg'onn dus examens d'advocats.

» Termins actuals/annunzia

» Archiv examens d'advocats

Admissiun

Las disposiziuns d'admissiun èn regladas en l'art. 10 da la Lescha davart las advocatas ed ils advocats dals 16 da zercladur 2010 (LAdv; DG 310.100). Tenor la lit. c, praticums extrachantunals na pon betg vegnir attribuids a l'onn da praticum obligatoric.

Concernent la terminaziun dal studi rinviain nus al suandant conclus davart la nova pratica:

» Pratica Bachelor Master (disponibel mo en tudestg)

Procedura/valitaziun

L'examen sa cumpona d'ina part en scrit e d'ina part a bucca. L'examen en scrit dura diesch uras e l'incumbensa è da rediger in'expertisa e las scrittiras giuridicas davart in problem giuridic sin il champ dal dretg privat u dal dretg public. La Cumissiun da surveglianza communitgescha preliminarmain a las candidatas ed als candidats tge meds auxiliars ch'èn permess. Admess a l'examen a bucca vegn mo, tgi che ha cuntanschì almain la nota 3.5 en l'examen en scrit. L'examen a bucca dura almain in'ura e mez. Temas da l'examen èn ils secturs da dretg: dretg da procedura civila, dretg da process penal, LItCCS/dretg d'advocat, dretg chantunal statal e dretg chantunal administrativ. I n'èn permess nagins meds auxiliars. La media da las notas da l'examen en scrit ed a bucca èn equivalentas per il giudicament cumplessiv final. Tgi che cuntanscha en omadus examens ina media da notas d'almain 4, reussescha l'examen d'advocatas e d'advocats. Sche l'entir examen na vegn betg fatg cun success, sto el vegnir repetì cumplainamain. Candidatas e candidats che n'han betg dumagnà l'examen han la pussaivladad da manar in discurs d'orientaziun cun ina commembra u in commember da la Cumissiun da surveglianza. Tgi che giavischa in tal discurs sto annunziar quai al secretariat da la Cumissiun da surveglianza.

» Fegl d'infurmaziun davart l'examen en scrit

Preparaziun

Per sa preparar per l'examen han lieu ina giada l'onn la primavaira colloquis d'advocatas e d'advocats.

» Termins actuals

Ensi