Wappen Graubünden

Justiz Graubünden

Giustia dal Grischun

Giustizia dei Grigioni

Maletg simbolic: egliers sin ordinatur avert

Custs da process e da procedura

Procedura da meds legals e da plant

Normalmain vegnan ils custs da las proceduras mess a quint e per regla sto la partida perdenta pajar quels.

Pliras partidas surpiglian lur custs en parts egualas, uschenavant che l'autoritad na decida nagut auter. En cas ch'ina decisiun vegn abolida, po l'autoritad da meds legals decider davart l'adossament dals custs da la procedura davant l'instanza precedenta (art. 73 LGA).

Pajament anticipà dals custs

L'autoritad po pretender da la partida petenta, recurrenta u accusanta da pajar anticipadamain ils custs (art. 74 al. 1 LGA).

Excepziuns da l'obligaziun da pajar ils custs

Tenor l'art 61 lit. a da la Lescha federala davart la part generala dal dretg d'assicuranza sociala (LPGA; CS 830.1) è la procedura da recurs chantunala en dumondas da l'assicuranza sociala gratuita. Tenor l'art. 69 al. 1bis da la Lescha federala davart l'assicuranza d'invaliditad (LAI; CS 831.20) vala per la procedura da recurs – cuntrari a l'art. 61 lit. a LPGA – l'obligaziun da pajar ils custs en cas da dispitas davart l'approvaziun da prestaziuns da l'AI davant la dretgira chantunala d'assicuranzas. Quests custs en l'autezza da CHF 200.00 fin CHF 1'000.00 vegnan fixads a basa dals custs da procedura e senza resguardar la valur en lita.

Ensi